Pengertian Permainan Bolavoli

18 Aug 2011

Mari Berkawand - Permainan bola voli diciptakan oleh William Morgan, seorang pembina pendidikan jasmani pada Y.M.C.A (Young Man Christian Association) di kota Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat pada 9 februari tahun 1895. Nama permainan ini semula adalah “Mintonette”, perubahan nama Mintonette menjadi volleyball (bolavoli) terjadi pada tahun 1896, pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School.

Bolavoli adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain, setiap regu berusaha untuk dapat menjatuhkan bola ke dalam lapangan lawan melewati di atas net, dan mencegah pihak lawan dapat menjatuhkan bola ke dalam lapangannya. Barbara L. Viera dan Bonnie Jill Ferguson (1996: 2) berpendapat bahwa “Bolavoli dimainkan oleh dua tim dimana setiap tim beranggotakan dua sampai enam orang dalam satu lapangan berukuran 30 kaki persegi (9 meter persegi) bagi setiap tim, dan setiap tim dipisahkan oleh net”.

M. Yunus (1992: 68) berpendapat bahwa “Teknik adalah cara melakukan atau melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Teknik dalam permainan bolavoli dapat diartikan, sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Sedangkan menurut Soedarwo, Sunardi, dan Agus Margono (2000: 6) berpedapat bahwa “Teknik adalah suatu proses melahirkan keaktifan jasmani dan pembuktian suatu praktik dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam cabang permainan bolavoli”.
Adapun teknik yang harus dikuasai oleh pemain bolavoli menurut Soedarwo dkk. (2000: 7) adalah sebagai berikut:

a.    Passing
1.   Teknik pass atas
2.   Teknik pass bawah
3.   Set up / umpan
b.    Smash
1.   Smash normal
2.   Semi smash
3.   Push smash
c.    Servis
1.   Servis tangan bawah
2.   Servis tangan atas.
a)   Tennis servis
b)   Floating
c)    Cekis
d.   Block / Bendungan
1.   Block tunggal
2.   Block berlawanan
Share this article on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright 2010-2011 Mari Berkawand All Rights Reserved.
Template Design Premium | Powered by Blogger.com.